جهت ساخت یک کلیشه با کیفیت علاوه بر ماده اولیه مرغوب، صافی سطح مناسب و خواص مکانیکی خاص برای کلیشه، می­بایست از مواد شیمیایی با کیفیتی نیز جهت ایجاد طرح مورد نظر روی کلیشه استفاده نمود. اصطلاحا به عملیات ایجاد طرح روی کلیشه «عکاسی» گفته می­شود.
مواد حساس کردن کلیشه، ظهور و اسید حکاکی کلیشه محصولاتی هستند در این بخش توسط شرکت چشم انداز سپاس قابل ارائه است تا مشتریان گرامی کلیه مواد اولیه مورد نظر برای ساخت کلیشه را بتوانند از یک محل تأمین نمایند.