چاپ در کارت های اعتباری

مرکب های مارابو ویژه چاپ کارت های اعتباری تک/دو لایه در طیف وسیعی از رنگهای متالیک و همچنین به صورت لمینیت ارائه میشوند. این مرکبها بسیار انعطافپذیر و با قابلیت تکنیکهای offset طراحی میشوند.