چاپ روی پوشاک

چاپ روی پوشاک یکی از خدمات چاپ صنعتی در شرکت چشم انداز سپاس است. جهت سفارش چاپ بر روی پوشاک مشاوره و راه اندازی خطوط چاپ و تامین دستگاه چاپ صنعتی  با کارشناس های ما در تماس باشید.

مرکب های چاپ پارچه ملزم به ارائه چند ویژگی همزمان هستند:
مقاومـت در برابـر شستشـو، مقاومت بـالایی فیزیکـی، مکانیکی و شـیمیایی و همینطـور الاستیسـیته بالا.

جهت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره لطفاً با شماره تلفن:

۱۰۰۰ ۴۵۲۹ تماس حاصل فرمایید .