آکادمی آموزش چشم انداز سپاس

مشتریان گرامی که دستگاه های چاپ خود را از چاپ صنعتی برادران آل طه (سپاس ) تهیه ننموده اند نیز می توانند از مشاوره و آموزش چاپ توسط شرکت چشم انداز سپاس بهره مند شوند.

بدین منظور تنها کافی است،

مشخصات دستگاه و نیاز آموزشی خود را با واحد توسعه بازار شرکت مطرح نموده تا هماهنگی جهت آموزش و مشاوره چاپ خود را توسط نیروهای متخصص شرکت چشم انداز سپاس دریافت نمایید.